Barrier Baisheng - China

  • Barrier tự động PTBS-3306 Barrier tự động PTBS-3306

    Barrier tự động BS-3306 tốc độ cao dùng trong công nghiệp, có thời gian đóng mở 1.8 (1-3m) -6s(4-5m) với chiều dài cần gạt lên đến 6m.  Ứng dụng dùng cho trạm thu phí, bã xe thông minh, bãi xe tòa nhà, cổng ra vào khu công nghiệp, nhà máy ......  

    Giá sản phẩm Call

  • Barrier tự động CHINA BS-306 Barrier tự động CHINA BS-306

    Barrier tự động BS-306 có thời gian đóng mở 2-6s với chiều dài cần gạt 5m. Ứng dụng dùng cho trạm thu phí, bã xe thông minh, bãi xe tòa nhà, cổng ra vào khu công nghiệp, nhà máy ...

    Giá sản phẩm Call