Full-height-turnstile-KABA

 • Full Height Turnstile KABA FTS-E04 Full Height Turnstile KABA FTS-E04

  Fullheight Turnstile KABA FTS-E04, đáp ứng nhu cầu kiểm soát an ninh ra vào các tòa nhà, tốc độ 40 người/phút. Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 3 cánh (1200), tốc độ ra vào 40 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-E03 Full Height Turnstile KABA FTS-E03

  Full Height Turnstile KABA FTS-E03, điện áp 24VDC, cổng xoay với 4 cánh, lượt ra vào 40 người/phút. Có thể kết hợp với đầu đọc thẻ và các phần mềm quản lý ra vào.  Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 4 cánh, tốc độ ra vào 40 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-E02 Full Height Turnstile KABA FTS-E02

  Full Height Turnstile KABA FTS-E02, với số lượng cánh quay 3 cánh, điện áp 24 VDC, kết hợp với các hệ thống kiểm soát ra vào khác ... Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 3 cánh, tốc độ ra vào 40 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-E01 Full Height Turnstile KABA FTS-E01

  Full Height Turnstile KABA FTS-E01, cổng xoay 2 cánh, điện áp 24VDC, tốc độ lượt ra vào 20 người / phút Số lượng cánh 2 cánh, tốc độ ra vào 20 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-M05 Full Height Turnstile KABA FTS-M05

  Full Height Turnstile KABA FTS-M05 với 2 cánh xoay 180 độ, điện áp 24VDC, tích hợp thêm tính năng thoát hiểm trường hợp khẩn cấp. Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 3 cánh, tốc độ ra vào 40 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-M03 Full Height Turnstile KABA FTS-M03

  Full Height Turnstile KABA FTS-M03, cổng xoay tích hợp cho việc vận chuyển hàng hóa, điện áp 24VDC, cổng xoay 2 cánh 180 độ. Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 3 cánh, tốc độ ra vào 20 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-M02 Full Height Turnstile KABA FTS-M02

  Full Height Turnstile KABA FTS-M02, với 3 cánh xoay (1200), điện áp 24VDC, tích hợp thêm cửa tự động dành cho xe. Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Số lượng cánh 3 cánh, tốc độ ra vào 7 người/phút với xe. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FGE-M01 Full Height Turnstile KABA FGE-M01

  Full Height Turnstile KABA FGE-M01, với thiết kế 1 cánh dùngcho người đi bộ hoặc quá cảnh hàng hóa, điện áp 24VDC. Các lĩnh vực ứng dụng : khu an ninh cấp cao như đại sứ quán,  nhà máy công nghiệp,sân bay,  nhà máy điện, nhà tù và trại cải tạo... Lắp đặt dễ dàng Tần suất hoạt động 40 người/phút Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-M01 Full Height Turnstile KABA FTS-M01

  Full Height Turnstile KABA FTS-M01, điện áp 24VDC,cổng xoay 3 cánh (1200) lượt ra vào 7 người/phút cùng với xe. Kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-L05 Full Height Turnstile KABA FTS-L05

  Full Height Turnstile KABA FTS-L05, điện áp 24VDC, với cổng xoay 4 cánh (900), đảm bảo lưu lượng ra vào một cách tối đa. Kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-L04 Full Height Turnstile KABA FTS-L04

  Full Height Turnstile KABA FTS-L04, 4 cánh xoay, điện áp 24VDC, tần suất hoạt động 40 người/phút. Kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-L02 Full Height Turnstile KABA FTS-L02

  Full Height Turnstile KABA FTS-L02, được thiết kế với 4 cánh xoay và hai cữa ra vào độc lập, điện áp 24VDC. Ứng dụng: Được sử dụng nhiều trong các sân vận động, ... Kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call

 • Full Height Turnstile KABA FTS-L01 Full Height Turnstile KABA FTS-L01

  Full Height Turnstile KABA FTS-L01, thiết kế 4 cánh và chia ra làm hai lối đi riêng biệt, điện áp 24VDC. Kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào. Có thể lắp đặt kể cả ngoài trời hoặc trong nhà Cửa quay đầy đủ chiều cao ở tất cả lối vào. Mái che được thiết kế tinh tế và có thể làm được bằng những vật liệu khác nhau. Cột cửa quay được làm bằng thép không gỉ Tốc độ quay phù hợp với người đi bộ Tiêu thụ năng lượng ít. Tích hợp được với lưu điện khi trường hợp cúp điện. Có thể kết hợp với các phần mềm kiểm soát ra vào.

  Giá sản phẩm Call