Thẻ tài chính

 • Thẻ tài chính Thẻ tài chính

   Là các loại thẻ như thẻ ATM, thẻ liên kết, thẻ Visa, thẻ Master

  Giá sản phẩm Call

Thẻ thành viên

 • Thẻ thành viên Thẻ thành viên

  Là các loại thẻ như thẻ hội viên, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ giảm giá,…

  Giá sản phẩm Call

Thẻ nhân viên

 • Thẻ nhân viên Thẻ nhân viên

  Là các thẻ đã cá thể hoá tên, chức danh, hình ảnh, mã hoá từ hoặc mã vạch,...

  Giá sản phẩm Call

Thẻ cảm ứng

 • Thẻ cảm ứng Thẻ cảm ứng

  Là các loại thẻ dùng cho máy chấm công nhân viên, kiểm soát ra vào, cho các bãi giữ xe thông minh,...

  Giá sản phẩm Call

Thẻ đặc thù

 • Thẻ đặc thù Thẻ đặc thù

  Thẻ đặc thù là những loại thẻ có hình thù đặc biệt, khác so với kích thước chuẩn.

  Giá sản phẩm Call

Máy cá thể hóa

Vật tư thiết bị